d

שתפו:

קורס אלימות במשפחה לארגונים

במסגרת מערך תכניות המניעה מקדמות הכשרות לארגונים לצורך אפשור התערבות ותמיכה ארגונית במקרה של עובד.ת הנמצאים במערכת זוגית אלימה ופוגענית המשפיעה על איכות חייהן. ם וכעובדות ועובדים! אנו פועלות החל מהבניית תפקיד של ממונה ארגוני, פעילויות להעלאת מודעות, התנדבות בתחום, הכשרות לHR מנהלים ועובדות סוציאליות בארגון.

מידע נוסף »
 
לאור המלחמה תוכניות הנשים שהיו אמורות להיפתח אחרי החגים לא נפתחות בשלב זה. 
 
אנו נשוב ונעדכן עם שינוי המצב