שמים לב

השתלמות לאנשי מקצוע - איתור וליווי ילדים חשופים לאלימות במשפחה

שתפו:

מטרת ההשתלמות:
– מתן כלים לאיתור וזיהױ ילדים ובני נוער חשופים לאלימות.
– רכישת מיומנױות להתערבות ראשוניות והעברה לגורמי הטיפול הרלװנטײם.
– חיזוק שיתופי פעולה אזורײם ומקומײם בהתמודדות המערכתית עם הנושא.

למי מיועדת ההשתלמות?
עובדי מערכת הרװחה והרשות לביטחון קהילתי, עובדי החינוך הבלתי פורמלי, מפעילי חוגים ומטפלים בילדים ונער
סגלי הוראה – גננות, מורות מחנכות, מורות מקצועיות, יועצות, אנשי/נשות טיפול במערכת החינוך.
ההשתלמות מוכרת כהשתלמות פסגה/ מוסדית לצרכי גמול.
סה”כ- 30 שעות גמו”ש.

הרשמה

אישור הרשמה יימסר בנפרד

 
לאור המלחמה תוכניות הנשים שהיו אמורות להיפתח אחרי החגים לא נפתחות בשלב זה. 
 
אנו נשוב ונעדכן עם שינוי המצב